Goede doelen Rotaryclub Tiel

Uitgangspunt van Rotaryclub Tiel is om lokale, landelijke en internationale projecten te ondersteunen, zowel met middelen als menskracht. Rotaryclub Tiel stelt daarvoor jaarlijks de te ondersteunen doelen vast.

In clubjaar 2022-2023 heeft RC Tiel geld verkregen door onder andere de organisatie van het evenement de Dag van Tiel. In totaal is € 8.000,00 aan het vermogen van de Stichting toegevoegd. Een deel daarvan reserveert de Stichting voor de goede doelen die RC Tiel in november 2022 heeft vastgesteld. Dit zijn: De Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC), een roeivereniging van (oud-)mariniers, met name voor de ondersteuning van oud-mariniers met PTSS, en de voedselbank in Tiel. De Stichting keert de donaties in boekjaar 2023-2024 uit.

Uitgekeerde donaties
In boekjaar 2022-2023 heeft de Stichting geld uitgekeerd aan de goede doelen die RC Tiel in 2021-2022 heeft vastgesteld. Het gaat om de volgende donaties:
Sint Maartenskerk € 15.500,00
De Sint Maartenskerk is meer dan 1000 jaar oud en de inzet is om de kerk te behouden voor Tiel. De bedoeling is dat de kerk een multifunctioneel gebouw wordt dat volop wordt gebruikt, niet alleen voor kerkdiensten maar ook cultureel, maatschappelijk
en commercieel -zakelijk, privaat en publiek. De donatie is bestemd voor de herinrichting van het interieur, met name voor een keuken.
Rotary Tiel Grachtenconcert 2022 € 6,500,00
In het kader van het Betuwse oogstfeest en het Tielse fruitcorso organiseert de Stichting 4-Stromenland in samenwerking met De Agnietenhof een grachtenconcert, een klassiek concert van Wibi Soerjadi. Met dit bedrag maakt RC Tiel het grachtenconcert mede mogelijk. Stichting 4-Stromenland heeft een aantal vrijkaarten ter beschikking gesteld. Die zijn door RC Tiel uitgereikt aan mantelzorgers en vrijwilligers van het Vrijthof.
Buddyproject Petje af Tiel € 4.500,00
Petje Af Tiel draagt bij om de zwakke (onderwijs)positie van kansarme kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar om te buigen in een spiraal naar boven. De kinderen hebben vaak een anderstalige achtergrond en komen uit sociaal-economisch zwakke gezinnen. Petje Af Tiel voorziet in een programma waarbij de kinderen een kennis verwerven over beroepen, organisaties en bedrijven. Ze vergroten hun denk- en begrippenkader en ontwikkelen hun mondelinge taalvaardigheid. Niet alle kinderen zijn in staat om in een ongunstige thuissituatie op eigen kracht de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om het voortgezet onderwijs met succes te doorlopen. Ze lopen daardoor het risico dat zij onder het niveau presteren dat door de basisschool is geadviseerd, op afstroom naar een lager onderwijsniveau en op onderbenutting van potentie/talent. Het buddyproject voorziet in een veilige, rustige plek waar kinderen hun huiswerk kunnen maken en kunnen leren voor een proefwerk. De buddy’s (coaches) begeleiden de kinderen en helpen hen zo nodig met het huiswerk. Het vergroot hun kans om schoolsucces. Het buddyproject is bedoeld voor kinderen van Petje Af Tiel in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Met het bedrag ondersteunt RC Tiel het buddyproject, met name in de kosten voor training van de coaches en materialen.

Overige donaties
Verder heeft de Stichting op verzoek van RC Tiel:                                                                                        • € 3000,00 uitgekeerd ten behoeve van Shelterbox Nederland. Hiermee zijn vier shelterboxen ter beschikking gesteld aan slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië.
• € 1000,00 gedoneerd aan het Streek- en Flipjemuseum Tiel, bestemd voor de renovatie  van het museum.